Hjem
Om prosjektet
Partnere
Aktiviteter
Rapporter

Presentasjoner

Registrering
Kontakt oss
Linker

Turism
Konferens


EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden


© Grensevandring 2008-2011


FØLG UTVANDREREN TIL NABOLANDET

 

Migrasjonsforskningen har tradisjonelt holdt seg innenfor nasjonale grenser, så samarbeid over grensen vil åpne nye muligheter. Historiske kilder har til nå ikke vært enkle å koble sammen, noe vi håper å kunne bedre i Grensevandring. Vi vil for eksempel kunne følge svenske arbeidsinnvandrere fra Sverige til Norge og tilbake igjen. Sammenkoblingen av de historiske kildene vil gjøre det lettere for alle som søker sine forfedre på begge sider av grensen. Samtidig åpner det regionale perspektivet for nye muligheter innenfor forskning og formidling.

 

 

SØK DINE RØTTER I SVENSKNORSK DATABASE

 

Sverige Amerika Centret i Karlstad og Norsk Utvandrermuseum i Stange, vil i prosjektet Grensevandring samarbeide for å skape et svensknorsk nettverk om migrasjonsbevegelser mellom landene og den felles historien omkring migrasjonen til oversjøiske land. Vi vil se nærmere på de som innvandret og utvandret fra Hedmark og Värmland, med hovedfokus på historisk migrasjon. Vi vil samle inn data om imigranter og emigranter, og registrere disse i en felles database, som senere vil bli tilgjengelig for publikum.

 

WEBBASERT VERKTØY GJØR DET MULIG

 

Den felles databasen som prosjektet bygger opp, vil bli tilgjengelig på internett. Den webbaserte løsningen gjør at databasen oppdateres  kontinuerlig, slik at publikum kan følge utviklingen av prosjektet og se hvilket nytt materiale som blir lagt inn. Vi vil samle inn materiale fra flere kilder for å gi et nyansert blide av ”grensevandrerne.”