Hjem
Om prosjektet
Partnere
Aktiviteter
Rapporter

Presentasjoner

Registrering
Kontakt oss
Linker

Turism
Konferens


EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden


© Grensevandring 2008-2011
Sverige Amerika Centret i Karlstad ble opprettet i 1960 og var den første institusjonen i sitt slag i Sverige. Deres målsetning var å styrke samarbeidet med de svenske bygdene i Amerika, registrere de som emigrerte, foreta slektsutredninger og samle inn materiale for å belyse de svenske innvandrernes situasjon i Amerika.
 


Norsk Utvandrermuseum i Stange, opprettet i 1955, jobber med innsamling, bevaring, forskning og formidling knyttet til temaet migrasjon. Museet bevarer kulturelle forbindelser mellom Norge og etterkommere etter nordmenn over hele verden, og har lang erfaring med forsking på og formidling av utvandrerhistorie.